Energie electrică

Documente necesare

  • Declarația pe propria răspundere privind spațiul;
  • Acord de prelucrare a datelor cu caracter personal;
  • Copie CI;
  • Consumul anual estimat;
  • Copie după ultima factură de la actualul furnizor;
  • Date de contact (adresă, telefon, email).