GDPR

Această pagină cuprinde informații destinate celor care utilizează platforma myenergy.eds.ro sau website-ul eds.ro în calitate de clienți, conform Termenilor și Condițiilor aplicabile.

Te rugăm să citești cu atenție în cele ce urmează toate informațiile relevante legate de modul în care utilizăm și protejăm datele tale personale, precum și drepturile pe care le poți exercita cu privire la datele tale personale.

Aplicabilitate

Prezenta notă de informare GDPR se referă la activitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal care sunt de natură să conducă la identificarea, în mod direct sau indirect, a unei persoane fizice sau a reprezentantului unei persoane juridice care face o plată către noi și care acționează la momentul efectuării plății, fie în nume propriu (plată în interes personal), fie ca reprezentant al unei entități juridice (plata în interesul altei persoane) – denumită în cele ce urmează “PERSOANĂ VIZATĂ”.

Condițiile prezentate în această pagină se completează cu cele din Politica de confidențialitate.

EDS asigură Clientul/Utilizatorul care folosește serviciile Corespondența și Factura Electronică și aplicația MyEnergy, precum și orice alte servicii oferite sau care vor fi oferite în viitor de EDS prin intermediul domeniului eds.ro sau a oricărui alt subdomeniu al acestuia de tipul *.eds.ro, de păstrarea confidențialității datelor cu caracter personal ale acestuia și respectarea dreptului său la protecția vieții private, pe tot parcursul desfășurării activităților de prelucrare de către EDS a datelor cu caracter personal ale Clientului/Utilizatorului.

Clientul/Utilizatorul înțelege că exercitarea dreptului său de opoziție față de prelucrarea propriilor date cu caracter personal în condițiile și termenii menționați prin prezentul document ar putea conduce la imposibilitatea prestării serviciului de către EDS.

Refuzul Clientului/Utilizatorului cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal în vederea executării contractului la care persoana vizată este parte echivalează cu imposibilitatea furnizării serviciilor de comunicații electronice, precum și punerea la dispoziție a serviciilor site-ului (Corespondența și Factura Electronică și aplicația MyEnergy) și exonerează EDS de orice răspundere în acest sens.

Entitatea responsabilă

Atunci când utilizezi platforma myenergy.eds.ro pentru efectuarea plăților către noi, sau accesezi website-ul eds.ro, datele tale personale, după caz, sunt prelucrate de societatea ENERGY DISTRIBUTION SERVICES SRL (în continuare „EDS”), înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/19997/2008, cod unic de înregistrare RO24798903, cu sediul în Str. Ion Maiorescu nr. 34, Sector 2, 021245 Bucureşti, România, și acționează în calitate de proprietar și administrator al platformei myenergy.eds.ro și a website-ului eds.ro.

Societatea noastră are desemnat un Responsabil cu Protecția Datelor (DPO), care poate fi contactat la adresa gdpr@eds.ro.

Atunci când prelucrăm datele personale cu ocazia procesării unei plăți, acționăm în calitate de «operator de date», cu excepția anumitor situații în care este posibil să acționăm în calitate de «împuternicit» la instrucțiunile unui alt operator de date (de exemplu, o bancă parteneră). Poți afla mai multe detalii despre calificarea noastră ca operator de date sau împuternicit la secțiunea dedicată «În ce calitate prelucrăm datele personale» din Politica de confidențialitate.

Ce este GDPR

Poți afla toate detaliile despre semnificația GDPR și ce reprezintă acest acronim pentru noi la secțiunea dedicată «Ce este GDPR» din Politica de confidențialitate.

Scopul colectării și prelucrării Datelor Personale

Activitatea de colectare și prelucrare a Datelor Personale în contextul activității comerciale și a procesării unei plăți online presupune inevitabil colectarea anumitor date de natură să identifice cu ușurință, atât beneficiarul plății, cât și plătitorul, precum și detaliile relevante privind plata.

De asemenea, activitatea comercială curentă a EDS necesită obligativitatea legală de a păstra date contabile și financiare care sunt în mod firesc legate și de Persoane Private care acționează ca reprezentanți legali ai societăților cu care EDS are relații comerciale, sau care sunt Clienți/Utilizatori direcți persoane fizice.

Astfel, prelucrăm Date Personale în următoarele scopuri generale:

Autorizarea și procesarea plății
Este posibil ca, în vederea autorizării unei plăți sau a unei tranzacției, să fiți contactați de către unul din reprezentanții noștri.

Informare cu privire la statusul plății sau a tranzacției
EDS sau procesatorul plăților te pot contacta prin mesaje de tip e-mail și/sau SMS pentru a-ți transmite informări referitoare la rezultatul plății sau tranzacției efectuate.

Comunicări
Te putem contacta telefonic și/sau prin mesaje de tip e-mail și/sau SMS pentru a-ți transmite informări referitoare la disponibilitatea serviciilor noastre ori alte elemente care vizează utilizarea serviciului (notificări de securitate, diverse informări cu caracter juridic etc.).

Asistență Clienți/Utilizatori
Utilizăm date personale pentru a investiga, rezolva și răspunde la sesizări sau reclamații privind utilizarea serviciului.

Soluționarea disputelor legate de plăți sau furnizarea serviciului
În cazul în care apar dispute legate de o plată pe care ai efectuat-o către noi (cum ar fi refuzul de plată/chargeback), sau în legătură cu calitatea furnizării serviciului oferit de EDS, trebuie să prelucrăm o serie de date personale despre tranzacția pe care ai făcut-o.

Prevenirea fraudelor și securitatea plăților
Pentru a asigura o continuitate în furnizarea serviciilor noastre, avem obligația de a asigura prevenirea și identificarea potențialelor fraude cu instrumente de plată și de a menține siguranța sistemelor noastre. De aceea, datele personale pe care le colectăm trebuie să permită identificarea persoanei implicate în tranzacție.

Evidențe contabile proprii
Conform legii, trebuie să întocmim și menținem evidențe contabile cu privire la activitatea comercială și tranzacțiile dintre noi și clienți, ceea ce implică prelucrarea de informații personale.

Dezvoltarea serviciilor
Utilizăm date, inclusiv feedback recepționat pe diverse canale, pentru a desfășura activități de cercetare și dezvoltare cu scopul îmbunătățirii serviciilor noastre.

Când colectăm date personale

Avem acces la datele tale cu caracter personal atunci când efectuezi o plată prin intermediul serviciilor noastre de acceptare plăți integrate direct în pagina ta dedicată din portalul myenergy.eds.ro, sau eventual atunci când accesezi website-ul eds.ro, precum și ori de câte ori interacționăm în legătură cu serviciile pe care ți le furnizăm în calitatea dumneavoastră de Client/Utilizator.

Conform cerinţelor Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) („Regulamentul”), şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, operatorul (EDS), precum și împuterniciții acestuia prelucrează și administrează în condiţii de siguranţă, datele personale colectate de la persoane fizice în scopul:

  • Furnizării serviciilor EDS și asigurării derulării acestora, respectiv: încheierea și executarea contractului de furnizare a energiei electrice și/sau gaze naturale, respectiv pentru furnizarea energiei electrice și/sau gaze naturale, precum și/sau a altor bunuri și/sau servicii în baza unui contract încheiat între persoana vizată (i.e., Clientul/Utilizatorul) și EDS;
  • Utilizării aplicaţiei MyEnergy și a serviciilor Corespondența și Factura Electronică pentru comunicarea facturilor în format electronic şi istoricului acestora, transmiterea indexului şi istoricul acestuia, preavize deconectare, notificări, comunicări și informații privind contractul de furnizare energie, și/sau gaze naturale sau alte contracte, precum şi efectuarea prin intermediul unui procesator de plăți a plăților facturilor de energie electrică sau a altor facturi emise de către EDS Clientului/Utilizatorului, informații privind solicitări, sugestii şi/sau reclamații, precum și alte comunicări legate de derularea contractelor intervenite între Utilizator și EDS sau încheiate de către Client/Utilizator prin intermediul EDS;
  • De a soluționa sesizările si cererile transmise de Clienți/Utilizatori, indiferent de metoda prin care au fost transmise acestea precum și colectării debitelor/recuperarea creanțelor; – propunerii de noi produse şi servicii puse la dispoziție de EDS sau partenerii săi (reclamă, marketing şi publicitate) precum și activității periodice de analiză a percepției clienților asupra activității desfășurate și de identificare a nevoilor acestora, respectiv a gradului de satisfacție cu privire la serviciile oferite;
  • Prevenirii sau detectării de infracțiuni sau fraude;
  • Îmbunătățirii serviciilor oferite de EDS.

Temeiul juridic al prelucrării Datelor Personale

Prelucrarea Datelor Personale sunt justificate legal de:

  • Executarea contractului pe care l-ați încheiat în virtutea căruia se efectuează prelucrarea datelor;
  • De respectarea unei obligații legale;
  • Consimțământul liber exprimat;
  • Executarea unui sarcini de interes public sau legată de exercitarea puterilor publice cu care este investit Operatorul;
  • Urmărirea intereselor legitime ale operatorului sau ale terților (interesele legitime urmărite de EDS includ recuperarea creanțelor, îmbunătățirea serviciilor, prevenirea actelor de corupție în cadrul organizației, promovarea serviciilor proprii).

Dezvăluirea datelor către terți

Poți afla toate detaliile despre situațiile în care dezvăluim date către terți la secțiunea dedicată «Dezvăluirea datelor către terți» din Politica de confidențialitate.

Ce date personale prelucrăm

În funcție de metoda de plată aleasă și de modul în care interacționezi cu platformele noastre online, putem prelucra următoarele categorii de date personale în legătură cu serviciile Corespondența și Factura Electronică și/sau aplicația MyEnergy.

Prin bifarea secţiunii “Doresc să primesc mesaje referitoare la promoţii şi oferte speciale EDS şi ale partenerilor săi”, persoanele vizate își exprimă explicit acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal furnizate (inclusiv dar fără a se limita la colectarea, utilizarea și stocarea acestora) și pentru includerea în baza de date a EDS în scopurile precizate mai sus (reclamă, marketing și publicitate).

Date de contact ale Clientului/Utilizatorului
Prelucrăm date de telefon, adresa e-mail și adresa de facturare, si/sau adresa fizică, sediu social, CUI, număr de înregistrare la Registrul Comerțului, capital social, care sunt asociate metodei de plată utilizate.

Date de identificare a adresei locului de consum
Prelucrăm adresa fizică a locului de consum a Energiei Electrice sau a Gazelor Naturale, codul locului de consum (NLC).

Date de identificare ale Clientului/Utilizatorului
Prelucrăm numele și prenumele, reprezentantul legal, care sunt asociate contractului și/sau metodei de plată utilizate.

NOTĂ IMPORTANTĂ

Date privind metoda de plată utilizată
În cazul plăților efectuate prin card emis sub sigla Visa/Mastercard, EDS nu prelucrează sau stochează nicio informație legată de card. Aceste date sunt capturate securizat și transmise, conform standardelor autorizate în industrie, printr-un canal securizat direct către procesatorul plăților și/sau banca parteneră acceptantă a plății, către schemele de plată Visa/Mastercard și către banca emitentă a cardului, fără a fi stocate în niciun fel de EDS.

Date privind tranzacția
Prelucrăm denumirea Clientului/Utilizatorului, codul de client, codul unic de identificare a tranzacției, data tranzacției, valoarea tranzacției și descrierea plății.

Date de conexiune
Prelucrăm locația, adresa IP, dispozitivul, sistemul de operare și browser-ul de Internet folosit.

Date privind istoricul tranzacțional
Prelucrăm date privind istoricul activității de utilizare a serviciilor contractate cu EDS (informații contabile), informaţii despre contractul de furnizare a energiei electrice și/sau gaze naturale sau alte contracte, preavize deconectare, facturi, înregistrarea indexului şi istoricul acestuia, transmiterea de sugestii şi solicitări cu privire la contractul de furnizare a energiei electrice/gaze naturale.

Date legate de istoricul de consum
Prelucrăm date cu privire la Index-uri de consum colectate automat, manual, sau la cerere, pentru fiecare tip de consum.

Date suplimentare care să ateste identitatea plătitorului și metoda de plată utilizată
În mod excepțional, în cazul în care există suspiciuni cu privire la anumite tranzacții, este posibil să îți solicităm informații și/sau documente suplimentare pentru asigurarea securității plății, cum ar fi o fotografie a cardului utilizat pentru efectuarea plății cu mascarea parțială a seriei de card, un extras bancar în care să fie evidențiată suma blocată sau o copie după un act de identitate. Prin furnizarea documentelor solicitate, vom intra în posesia codului numeric personal, a fotografiei tale și a altor informații care rezultă din documente.

Date furnizate telefonic
EDS pune la dispoziția clienților săi o linie telefonică specială (Tel Verde) cu numărul 0800 460000, apelabilă gratuit (programul de lucru este: L-V: 9-17, cu excepția sărbătorilor legale). Aceste date furnizate prin intermediul liniei telefonice sunt prelucrate în scopul analizării solicitărilor Clienților/Utilizatorilor și pentru îmbunătățirea calității serviciilor în legătură cu contractul de furnizare a energiei electrice și/sau gaze naturale sau alte contracte încheiate cu sau prin intermediul EDS.

Dezvăluirea datelor către terți

Poți afla toate detaliile despre situațiile în care dezvăluim date către terți la secțiunea dedicată «Dezvăluirea datelor către terți» din Politica de confidențialitate.

Securitatea datelor

Poți afla toate detaliile despre măsurile tehnice și organizatorice pe care le luăm pentru a asigura securitatea datelor la secțiunea dedicată «Securitatea datelor» din Politica de confidențialitate.

Stocarea datelor

Datele tale personale sunt păstrate pe perioada necesară îndeplinirii scopurilor pentru care sunt colectate și prelucrate.

Toate datele cu caracter personal existente în sistemele noastre sunt supuse unor perioade de stocare extinse de până la 10 ani de la data colectării, având în vedere obligațiile noastre și ale partenerilor noștri de reglementare și conformitate, obligațiile contabile și fiscale, precum și cele de arhivare.

Transferul datelor

Poți afla toate detaliile despre locațiile în care păstrăm datele și modul în care transferăm datele la secțiunea dedicată «Transferul datelor» din Politica de confidențialitate.

Drepturile persoanelor vizate

Poți afla toate detaliile despre drepturile pe care le poți exercita în calitate de Persoană Vizată, în ceea ce privește prelucrările pe care le facem cu privire la datele tale atunci când utilizezi sau accesezi platforma noastră, la secțiunea dedicată «Drepturile Persoanelor Vizate» din Politica de confidențialitate.

Cereri

Dacă dorești să ne adresezi o cerere cu privire la datele tale cu caracter personal prelucrate de EDS, poți contacta oricând Responsabilul nostru cu Protecția Datelor (DPO) la adresa de Email gdpr@eds.ro. În anumite cazuri, este posibil să nu îți putem identifica datele personale din evidențele noastre pe baza elementelor de identificare furnizate în cerere. În astfel de cazuri, îți vom solicita informații suplimentare, în lipsa cărora nu vom putea da curs cererii. Îți vom răspunde la cerere într-un termen de până la o lună de zile, perioadă care poate fi prelungită cu până la încă 2 luni din motive specifice legate de drepturile exercitate sau de complexitatea cererii.

Autoritatea Națională de Supraveghere (ANSPDCP)

Poți afla mai multe informații despre Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal la secțiunea dedicată din Politica de confidențialitate.

Actualizări

EDS își rezervă dreptul de a modifica și actualiza în orice moment conținutul acestui website, fără notificare prealabilă. De aceea, te rugăm să vizitezi periodic această pagină pentru a verifica condițiile aplicabile.

Versiune actualizată: 01.11.2021.