Asistență

De asemenea, în cazul unui deranjament accidental în alimentarea cu energie electrică a locului de consum ce face obiectul unui contract de furnizare energie electrică încheiat cu ENERGY DISTRIBUTION SERVICES SRL, ne puteți contacta prin următoarele canale de comunicare:

Telefon: 0212 103 376 Luni-Vineri, între orele 09:00-17:00

TelVerde: 0800 460 000 Gratuit Non Stop

Email: office@eds.ro

În cazul întreruperilor programate, operatorul de distribuție este obligat să informeze consumatorii și furnizorii din zona respectivă cu 15 zile înainte conform Standardului de performanțӑ pentru distribuția energiei electrice, astfel încât aceștia să nu înregistreze pierderi materiale din cauza opririlor neașteptate.

Lista întreruperilor programate poate fi consultată la adresele de mai jos:

Pentru probleme în alimentarea cu energie electrică (întreruperi neprevăzute sau calitatea tensiunii electrice), puteți semnala deranjamentul Operatorului de Distribuție pe raza căruia se află locul de consum, la numerele de CALL CENTER de mai jos. Acesta va interveni pentru remedierea defectului și realimentarea locului de consum afectat. Pentru identificare rapida, vă rugăm să comunicați operatorului call center codul NLC sau POD al locului de consum, care este trecut pe factura dumneavoastră de energie electrică, precum și denumirea furnizorului de energie: S.C. ENERGY DISTRIBUTION SERVICES S.R.L.

Ordin ANRE 5 2023 regulament de furnizare art. 31 alin (1) lit. l).