Energie electrică

Documente necesare

  • Declarația pe propria răspundere privind spațiul;
  • Copie CUI;
  • Consumul anual estimat;
  • Cont IBAN și Bancă (PJ);
  • Copie după ultima factură de la actualul furnizor;
  • Nume și funcție reprezentat legal (PJ);
  • Date de contact (adresă, telefon, email).