TERMENI ŞI CONDIŢII

În continuare sunt prezentate condiţiile în care Energy Distribution Services permite utilizarea acestui site. In situaţia în care nu sunteţi de acord în totalitate cu acestea, vă rugăm să încetaţi utilizarea serviciilor furnizate prin intermediul site-ului www.energydistribution.ro sau www.eds.ro.

1. Definiţii
În înţelesul acestor condiţii, următorii termeni vor fi definiţi după cum urmează:
» Utilizator - orice persoană interesată de furnizarea serviciului;
» Serviciu - furnizarea către utilizator a accesului la date şi informaţii transmise de Energy Distribution Services prin Internet, prin intermediul site-ului www.energydistribution.ro sau www.eds.ro

2. Obligaţiile Utilizatorului
Utilizatorul se obligă să folosească serviciul numai în scopuri legale. Utilizatorul se obligă că:
» Nu va modifica, distribui, transmite, afişa, publica, reproduce, transfera sau vinde orice fel de informaţie sau servicii obţinute de pe sau prin intermediul acestui site web;
» Nu va folosi şi nu va permite vreunui terţ (şi nu îl va autoriza) să folosească serviciile Energy Distribution Services pentru a transmite sau a recepţiona materiale care contravin dispoziţiilor legale în vigoare sau au un conţinut obscen, abuziv, vulgar, defăimător, ofensator, ameninţător sau este în orice alt mod ilegal;

3. Limitarea răspunderii
Utilizatorul declară în mod expres că înţelege şi este de acord cu următoarea afirmaţie: Energy Distribution Services nu va fi responsabil pentru nicio pierdere suferită de către Utilizator, directă sau indirectă, rezultată din sau legată în orice fel de folosirea sau gradul de performanţă al serviciului, a acestui site web.

4. Securitate
Energy Distribution Services nu poate controla şi nu oferă niciun fel de garanţii privind securitatea informaţiilor care trec prin Internet sau prin Serviciu.

5. Proprietate intelectuală
Utilizatorul declară în mod expres că a luat la cunoştinţă de faptul că toate toate logo-urile şi simbolurile asociate folosite pe acest site, sunt mărci înregistrate ale Energy Distribution Services.

6. Date cu caracter personal
Utilizatorul este de acord cu dreptul furnizorului Energy Distribution Services de a prelucra datele cu caracter personal ale Dumneavoastră, dezvăluite ca urmare a folosirii serviciului de către Utilizator, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

7. Generalităţi

7.1 Modificări ale condiţiilor
Energy Distribution Services poate modifica prezentele condiţii la anumite intervale de timp fără a anunţa Utilizatorul. Astfel de modificări vor fi aduse la cunoştiţa Utilizatorului prin afişare pe site-ul web la www.energydistribution.ro sau www.eds.ro. Modificările făcute astfel sunt socotite a fi acceptate de către Utilizator dacă acesta continuă să folosească serviciul după afişarea lor pe site-ul web.

7.2 Jurisdicţie
Acest site web este proprietatea Energy Distribution Services. Prin accesarea acestui site, Utilizatorul acceptă că acest contract şi orice dispută legată de el sunt guvernate şi interpretate în concordanţă cu legile României, iar Utilizatorul admite să se supună jurisdicţiei exclusive a instanţelor judecătoreşti de pe teritoriul României. Acest site web poate fi accesat de oriunde în Romania şi de peste hotare. Energy Distribution Services nu oferă nici o asigurare că conţinutul acestui site se supune legilor (inclusiv celor de proprietate intelectuală) altor ţări în afara României. Dacă Utilizatorul accesează acest site din afara României, o face pe riscul său şi este singur responsabil de respectarea legilor teritoriului în care se află.