Download - Furnizor energie electrica

Date companie

Cod Fiscal

Licenţa furnizare gaze naturale

Decizie acordare licenţă

Certificate ISO

 

Informaţii pentru clienţi

Drepturile și obligațiile clienţilor finali

Procedura de contractare a furnizării

Condiţii generale şi Clauze contractuale gaze naturale

Modalităţi de măsurare, facturare şi plată conform Ordinului ANRE 96/2015

Anexa facturii de gaze naturale

Dreptul la informare al clientului final de gaze naturale

Procedura de schimbare a furnizorului de gaze naturale

Obligativitatea efectuării reviziei/verificării instalaţiei de utilizare a gazelor naturale

Contract furnizare gaze naturale clienți noncasnici 2020

 

Soluţionare plângeri

Formular de înregistrare a unei plângeri

Procedura internă de soluţionare a plângerilor

Raport privind activitatea de soluţionare a plângerilor primite de la clienţi - Gaze naturale, Sem I 2015

Raport privind activitatea de soluţionare a plângerilor primite de la clienţi - Gaze naturale, Sem II 2015

Raport privind activitatea de soluţionare a plângerilor primite de la clienţi - Gaze naturale, Sem I 2016

Raport privind activitatea de soluţionare a plângerilor primite de la clienţi - Gaze naturale, Sem II 2016

Raport privind activitatea de soluţionare a plângerilor primite de la clienţi - Gaze naturale, Sem I 2017

Raport privind activitatea de soluţionare a plângerilor primite de la clienţi - Gaze naturale, Sem II 2017

Raport privind activitatea de soluţionare a plângerilor primite de la clienţi - Gaze naturale, Sem I 2018

Raport privind activitatea de soluţionare a plângerilor primite de la clienţi - Gaze naturale, Sem II 2018

Raport privind activitatea de soluţionare a plângerilor primite de la clienţi - Gaze naturale, 2018

Raport privind activitatea de soluţionare a plângerilor primite de la clienţi - Gaze naturale, Sem I 2019

Raport privind activitatea de soluţionare a plângerilor primite de la clienţi - Gaze naturale, Sem II 2019

Raport privind activitatea de soluţionare a plângerilor primite de la clienţi - Gaze naturale, 2019

Raport privind activitatea de soluţionare a plângerilor primite de la clienţi - Gaze naturale, Sem I 2020

Raport privind activitatea de soluţionare a plângerilor primite de la clienţi - Gaze naturale, Sem II 2020

Raport privind activitatea de soluţionare a plângerilor primite de la clienţi - Gaze naturale, 2020

Raport privind activitatea de soluţionare a plângerilor primite de la clienţi - Gaze naturale, Sem I 2021

 

Oferte tip

Oferta tip furnizare gaze naturale

 

Indicatori de performanţă

Sinteză Standard de Performanță Distribuție Gaze Naturale

Standardul de performanţă pentru serviciul de furnizare a gazelor naturale 2015

Standardul de performanţă pentru serviciul de furnizare a gazelor naturale Semestrul I 2016

Standardul de performanţă pentru serviciul de furnizare a gazelor naturale Semestrul II 2016

Standardul de performanţă pentru serviciul de furnizare a gazelor naturale Semestrul I 2017

Standardul de performanţă pentru serviciul de furnizare a gazelor naturale Semestrul II 2017

Standardul de performanţă pentru serviciul de furnizare a gazelor naturale Semestrul I 2018

Standardul de performanţă pentru serviciul de furnizare a gazelor naturale Semestrul II 2018

Standardul de performanţă pentru serviciul de furnizare a gazelor naturale 2018

Standardul de performanţă pentru serviciul de furnizare a gazelor naturale Semestrul I 2019

Standardul de performanţă pentru serviciul de furnizare a gazelor naturale Semestrul II 2019

Standardul de performanţă pentru serviciul de furnizare a gazelor naturale 2019

Standardul de performanţă pentru serviciul de furnizare a gazelor naturale Semestrul I 2020

Standardul de performanţă pentru serviciul de furnizare a gazelor naturale Semestrul II 2020

Standardul de performanţă pentru serviciul de furnizare a gazelor naturale 2020

Standardul de performanţă pentru serviciul de furnizare a gazelor naturale Semestrul I 2021

 

Legislaţie

Ordin 29 din 2015 pentru aprobarea Regulamentului privind furnizarea gazelor naturale la clienţii finali

Ordin 118 din 2014 pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a obligatiei producatorilor si furnizorilor de gaze naturale de a incheia tranzactii pe pietele centralizate de gaze naturale din Romania

Ordin 16 din 2013 privind aprobarea Codului retelei pentru Sistemul national de transport al gazelor naturale

Ordin 160 din 2015 privind modificarea si completarea Codului retelei pentru Sistemul national de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 16/2013

Ordin 35 din 2013 pentru aprobarea procedurilor privind solutionarea/medierea neintelegerilor aparute la incheierea contractelor in domeniul energiei

Ordin 61 din 2013 privind aprobarea Regulamentului privind organizarea si functionarea comisiei pentru solutionarea disputelor pe piata angro si cu amanuntul aparute intre participantii la piata de energie electrica si gaze naturale

Ordin 50 din 2013 pentru aprobarea Regulilor generale privind piata centralizata de gaze naturale

Ordin 34 din 2013 privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea autorizatiilor de infiintare si a licentelor in sectorul gazelor naturale

Ordin 46 din 2013 pentru modificarea ordinelor presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementata a gazelor naturale

Ordin 62 din 2013 pentru aprobarea Regulamentului de constatare, notificare si sanctionare a abaterilor de la reglementările emise în domeniul energiei

Ordin 29 din 2016 pentru aprobarea Regulamentului privind furnizarea gazelor naturale la clientii finali

Ordin 32 din 2012 pentru aprobarea Procedurii privind proiectarea, verificarea, executia, receptia si punerea în functiune a instalatiilor de utilizare a gazelor naturale

Ordin 96 din 2015 pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea de informare a clientilor finali de energie electrică si gaze naturale

Ordin 47 din 2008 Metodologie privind schimbarea furnizorului de catre consumatorii noncasnici de gaze naturale

Ordin 56 din 2008 pentru aprobarea Metodologiei pentru trecerea de la facturarea cantitatilor de gaze naturale in unitati volumetrice la facturarea in unitati de energie

Ordin 62 din 2008 privind aprobarea Regulamentului de masurare a cantitatilor de gaze naturale tranzactionate in Romania

Ordin 117 din 2008 pentru aprobarea Metodologiei privind raportarea informatiilor referitoare la consumatorii industriali de gaze naturale si a Metodologiei privind raportarea informatiilor referitoare la clientii finali de energie electrica

Ordin 47 din 2007 – Metodologie privind schimbarea furnizorului de catre consumatorii casnici de gaze naturale cu completarile si modificarile ulterioare

Ordin 37 din 2007 privind aprobarea Standardului de performanta pt activitatea de furnizare a gazelor naturale

Ordin 59 din 2007 privind modificarea si completarea standardului de performanta pentru serviciul de distributie a gazelor naturale

H.G. nr. 1043/2004 – Regulamentul privind accesul la sistemele de distributie a gazelor naturale

 

Tarife reglementate

ORDIN 125 din 2020 tarife DISTRIGAZ SUD REŢELE

ORDIN 124 din 2020 tarife DELGAZ

ORDIN 64 din 2019 tarife TRANSGAZ

ORDIN 83 din 2019 tarife PREMIER ENERGY

ORDIN 90 din 2019 tarife DELGAZ GRID

ORDIN 92 din 2019 tarife DISTRIGAZ VEST

ORDIN 93 din 2019 tarife EURO SEVEN INDUSTRY

ORDIN 94 din 2019 tarife GAZ EST

ORDIN 96 din 2019 tarife GAZ VEST

ORDIN 111 din 2019 tarife ROMGAZ

ORDIN 117 din 2019 tarife DISTRIGAZ SUD REŢELE