Download - Furnizor energie electrica

Date companie

Cod Fiscal

Licenţa furnizare energie electrică

Decizie acordare licenţă

Certificate ISO

 

Informaţii pentru clienţi

Drepturile clienţilor finali şi legislaţia aplicabilă

Procedura de contractare a furnizării

Formular de retragere din contract

Informaţii puse la dispoziţia clienţilor finali conform Ordinului ANRE 16/2015

Modalităţi de măsurare, facturare şi plată conform Ordinului ANRE 96/2015

Condiţii generale de contractare şi Clauze contractuale energie electrică

Contract furnizare energie electrică clienți noncasnici 2020

Anexa facturii de energie electrică

Dreptul la informare al clientului final de energie electrică

Procedura schimbare furnizor energie electrică

Măsuri pentru eficienţa energetică şi siguranţa personală

Procedură privind accesul clienţilor finali la reţelele electrice

Procedură privind acordarea despăgubirilor clienţilor casnici pentru receptoarele electrocasnice deteriorate ca efect al unor supratensiuni accidentale produse din culpa operatorului de reţea

Procedură privind constituirea, administrarea și restituirea garanțiilor la consumatorii casnici

Procedură de facturare a Certificatelor Verzi

Procedură privind restituire / compensarea sumelor plătite în plus de clienți rezultate din regularizările consumului

 

Soluţionare plângeri

Formular de înregistrare a unei plângeri

Procedura internă de soluţionare a plângerilor

Raport ANRE AN_2015 privind obligatia furnizorilor de energie electrica de solutionare a plangerilor clientilor finali intocmit conform Ordinului ANRE nr. 16/2015

Raport ANRE sem I_2015 privind obligatia furnizorilor de energie electrica de solutionare a plangerilor clientilor finali intocmit conform Ordinului ANRE nr. 16/2015

Raport ANRE sem II_2015 privind obligatia furnizorilor de energie electrica de solutionare a plangerilor clientilor finali intocmit conform Ordinului ANRE nr. 16/2015

Raport ANRE sem I_2016 privind obligatia furnizorilor de energie electrica de solutionare a plangerilor clientilor finali intocmit conform Ordinului ANRE nr. 16/2015

Raport privind activitatea de soluţionare a plângerilor primite de la clienţi - Energie Electrica, Sem II 2016

Raport privind activitatea de soluţionare a plângerilor primite de la clienţi - Energie Electrica, Sem I 2017

Raport privind activitatea de soluţionare a plângerilor primite de la clienţi - Energie Electrica, Sem II 2017

Raport privind activitatea de soluţionare a plângerilor primite de la clienţi - Energie Electrica, Sem I 2018

Raport privind activitatea de soluţionare a plângerilor primite de la clienţi - Energie Electrica, S2 2018

Raport privind activitatea de soluţionare a plângerilor primite de la clienţi - Energie Electrica, S1 2019

Raport privind activitatea de soluţionare a plângerilor primite de la clienţi - Energie Electrica, S2 2019

Raport privind activitatea de soluţionare a plângerilor primite de la clienţi - Energie Electrica, 2019

Raport privind activitatea de soluţionare a plângerilor primite de la clienţi - Energie Electrica, S1 2020

Raport privind activitatea de soluţionare a plângerilor primite de la clienţi - Energie Electrica, S2 2020

Raport privind activitatea de soluţionare a plângerilor primite de la clienţi - Energie Electrica, 2020

Raport privind activitatea de soluţionare a plângerilor primite de la clienţi - Energie Electrica, S1 2021

 

Oferte tip

Oferta tip furnizare energie electrică: pentru consumatori noncasnici

Oferta tip furnizare energie electrică: pentru consumatori casnici şi noncasnici mici

 

Indicatori de performanţă

Standardul de performanţă pentru serviciul de furnizare a energiei electrice 2010

Standardul de performanţă pentru serviciul de furnizare a energiei electrice 2011

Standardul de performanţă pentru serviciul de furnizare a energiei electrice 2012

Standardul de performanţă pentru serviciul de furnizare a energiei electrice 2013

Standardul de performanţă pentru serviciul de furnizare a energiei electrice 2014

Standardul de performanţă pentru serviciul de furnizare a energiei electrice 2015

Standardul de performanţă pentru serviciul de furnizare a energiei electrice 2016

Standardul de performanţă pentru serviciul de furnizare a energiei electrice 2017

Standardul de performanţă pentru serviciul de furnizare a energiei electrice T1 2018

Standardul de performanţă pentru serviciul de furnizare a energiei electrice T2 2018

Standardul de performanţă pentru serviciul de furnizare a energiei electrice T3 2018

Standardul de performanţă pentru serviciul de furnizare a energiei electrice T4 2018 (Anual)

Standardul de performanţă pentru serviciul de furnizare a energiei electrice T1 2019

Standardul de performanţă pentru serviciul de furnizare a energiei electrice T2 2019

Standardul de performanţă pentru serviciul de furnizare a energiei electrice T3 2019

Standardul de performanţă pentru serviciul de furnizare a energiei electrice T4 2019

Standardul de performanţă pentru serviciul de furnizare a energiei electrice 2019

Standardul de performanţă pentru serviciul de furnizare a energiei electrice T1 2020

Standardul de performanţă pentru serviciul de furnizare a energiei electrice T2 2020

Standardul de performanţă pentru serviciul de furnizare a energiei electrice T3 2020

Standardul de performanţă pentru serviciul de furnizare a energiei electrice T4 2020

Standardul de performanţă pentru serviciul de furnizare a energiei electrice 2020

Standardul de performanţă pentru serviciul de furnizare a energiei electrice T1 2021

 

Eticheta energetică

Eticheta Energie Electrică 2020

Eticheta Energie Electrică 2019

Eticheta Energie Electrică 2018

Eticheta Energie Electrică 2017

Eticheta Energie Electrică 2016

Eticheta Energie Electrică 2015

Eticheta Energie Electrică 2014

Eticheta Energie Electrică 2013

Eticheta Energie Electrică 2012

Eticheta Energie Electrică 2011

Eticheta Energie Electrică 2010

Eticheta Energie Electrică 2009

 

Legislaţie

Standarde din 2021 de performanţă pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice

Procedura din 2020 privind soluţionarea neînţelegerilor apărute la încheierea contractelor în sectorul energiei

ORDIN 189 din 21.10.2020 pentru modificarea Ordinului președintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 123/2017 privind aprobarea contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă şi a unor prevederi privind modul de facturare al acesteia

REGULAMENT din 20 decembrie 2019 de furnizare a energiei electrice la clienții finali, emis de ANRE, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 7 din 7 ianuarie 2020

Procedura Garanții Financiare

ORDIN privind stabilirea cotei obligatorii estimate de achizitie de certificate verzi aferenta perioadei august-decembrie 2018

ORDIN 06 din 2017 privind Standardul de performanță pentru activitatatea de furnizare a energiei electrice

[ACTUALIZATA] Legea nr. 123/2012 a energiei și a gazelor naturale, publicată în Monitorul Oficial cu numărul 485 din data de 16 iulie 2012, cu modificările și completările ulterioare

Ordinul președintelui ANRE nr. 88/2009 pentru aprobarea Procedurii privind schimbarea furnizorului de energie electrică, publicat în Monitorul Oficial cu numărul 856 din data de 9 decembrie 2009, cu modificările și completările ulterioare

H.G. nr. 1007 din 25 iunie 2004 pentru aprobarea Regulamentului de furnizare a energiei electrice la consumatori, publicată în Monitorul Oficial cu numărul 673 din data de 27 iulie 2004 (la data abrogării H.G. nr 1007/2004 intră în vigoare Ordinul nr. 64/2014 pentru aprobarea Regulamentului de furnizare a energiei electrice la clienţii finali)

Ordinul președintelui ANRE nr. 1 din 7 ianuarie 2010 privind aprobarea Standardului de performanţă pentru serviciul de furnizare a energiei electrice, publicat în Monitorul Oficial cu numărul 57 din data de 26 ianuarie 2010

Ordinul președintelui ANRE nr. 28 din 30 august 2007 privind aprobarea Standardului de performanţă pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice, publicat în Monitorul Oficial cu numărul 760 din data de 9 noiembrie 2007

Legea nr. 220 din 27 octombrie 2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată în Monitorul Oficial cu numărul 577 din data de 13 august 2010

Ordinul președintelui ANRE nr. 50 din 26 iunie 2014 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 119/2013 privind aprobarea contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă şi a unor prevederi privind modul de facturare a acesteia, publicat în Monitorul Oficial cu numărul 473 din data de 27 iunie 2014

Ordinul președintelui ANRE nr. 33 din 28 mai 2014 pentru aprobarea Metodologiei privind stabilirea obligaţiilor de plată a energiei electrice reactive şi a preţului reglementat pentru energia electrică reactivă, publicat în Monitorul Oficial cu numărul 408 din data de 2 iunie 2014 – intră în vigoare la 1 ianuarie 2015

Ordinul președintelui ANRE nr. 51 din 26 iunie 2014 privind aprobarea tarifului mediu pentru serviciul de transport, a tarifului pentru serviciul de sistem şi a tarifelor zonale aferente serviciului de transport, practicate de Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. şi de abrogare a anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 96/2013 privind aprobarea tarifului mediu pentru serviciul de transport, a tarifului pentru serviciul de sistem, a tarifelor zonale aferente serviciului de transport şi a tarifelor pentru energia electrică reactivă, practicate de operatorii economici din cadrul sectorului energiei electrice, publicat în Monitorul Oficial cu numărul 474 din data de 27 iunie 2014

Ordinul președintelui ANRE nr. 98 din 18 decembrie 2013 publicat în M.Of. 822 din 23 decembrie 2013 referitoare la aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţurilor pentru energia electrică reactivă, în funcție de operatorul de distribuie concesionar.

Ordinul președintelui ANRE nr. 99 din 18 decembrie 2013 publicat în M.Of. 822 din 23 decembrie 2013 referitoare la aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţurilor pentru energia electrică reactivă, în funcție de operatorul de distribuie concesionar.

Ordinul președintelui ANRE nr. 100 din 18 decembrie 2013 publicat în M.Of. 822 din 23 decembrie 2013 referitoare la aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţurilor pentru energia electrică reactivă, în funcție de operatorul de distribuie concesionar.

Ordinul președintelui ANRE nr. 101 din 18 decembrie 2013 publicat în M.Of. 822 din 23 decembrie 2013 referitoare la aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţurilor pentru energia electrică reactivă, în funcție de operatorul de distribuie concesionar.

Ordinul președintelui ANRE nr. 102 din 18 decembrie 2013 publicat în M.Of. 822 din 23 decembrie 2013 referitoare la aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţurilor pentru energia electrică reactivă, în funcție de operatorul de distribuie concesionar.

Ordinul președintelui ANRE nr. 103 din 18 decembrie 2013 publicat în M.Of. 822 din 23 decembrie 2013 referitoare la aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţurilor pentru energia electrică reactivă, în funcție de operatorul de distribuie concesionar.

Ordinul președintelui ANRE nr. 104 din 18 decembrie 2013 publicat în M.Of. 822 din 23 decembrie 2013 referitoare la aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţurilor pentru energia electrică reactivă, în funcție de operatorul de distribuie concesionar.

Ordinul președintelui ANRE nr. 105 din 18 decembrie 2013 publicat în M.Of. 822 din 23 decembrie 2013 referitoare la aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţurilor pentru energia electrică reactivă, în funcție de operatorul de distribuie concesionar.

Ordinul preşedintelui ANRE nr. 149 din 15 decembrie 2014 privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru operatorul de distribuţie concesionar

Ordinul preşedintelui ANRE nr. 150 din 15 decembrie 2014 privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru operatorul de distribuţie concesionar

Ordinul preşedintelui ANRE nr. 151 din 15 decembrie 2014 privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea Comercială „Enel Distribuţie Banat” – S.A.

Ordinul preşedintelui ANRE nr. 152 din 15 decembrie 2014 privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice și a prețului pentru energia electrică reactivă, pentru operatorul de distribuţie concesionar

Ordinul preşedintelui ANRE nr. 153 din 15 decembrie 2014 privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice și a prețului pentru energia electrică reactivă, pentru operatorul de distribuţie concesionar

Ordinul preşedintelui ANRE nr. 154 din 15 decembrie 2014 privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru operatorul de distributie concesionar

Ordinul președintelui ANRE nr. 155 din 15 decembrie 2014 privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice și a prețului pentru energia electrică reactivă, pentru operatorul de distribuţie concesionar

Ordinul președintelui ANRE nr. 156 din 15 decembrie 2014 privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice și a prețului pentru energia electrică reactivă, pentru operatorul de distribuţie concesionar

Ordin 177 din 2015 pentru aprobarea Procedurii privind acordarea despăgubirilor clienţilor casnici pentru receptoarele electrocasnice deteriorate ca efect al unor supratensiuni accidentale produse din culpa operatorului de reţea

Ordin 24 din 2016 pentru modificarea Ordinului președintelui ANRE nr. 119/2013 privind aprobarea contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă şi a unor prevederi privind modul de facturare a acesteia

Ordin 27 din 2016 privind aprobarea tarifului mediu pentru serviciul de transport, a tarifului pentru serviciul de sistem, a tarifelor zonale aferente serviciului de transport şi a prețului reglementat pentru energia electrică reactivă, practicate de Compania Națională de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” - S.A.

Ordin 96 din 2015 pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea de informare a clientilor finali de energie electrică si gaze naturale

Ordin 16 din 2015 pentru aprobarea procedurii–cadru privind obligatia furnizorului de energie electrica si gaze naturale de solutionare a plangerilor clientilor finali

Ordin 5 din 2014 pentru aprobarea continutului cadru al certificatelor de racordare

Ordin 9 din 2014 pentru aprobarea procedurii privind prognoza si facturarea abaterilor consumului de energie electrica pentru locurile de consum cu putere aprobata mai mare sau egala cu 1 MVA si abrogarea alin. (13) si (14) ale art. 26 din Metodologia de stabilire a preturilor si tarifelor la clientii finali care nu uzeaza de dreptul de eligibilitate, prin Ordinul nr. 82/2013

Ordin 11 din 2016 pentru aprobarea Standardulului de performanta pentru serviciul de distributie a energiei electrice

Ordin 11 din 2014 pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor de racordare a utilizatorilor la retelele electrice de interes public

Ordin 35 din 2014 pentru desemnarea furnizorilor de ultima instanta

Ordin 64 din 2014 pentru aprobarea Regulamentului de furnizare a energiei electrice la clientii finali, in vigoare de la 31.10.2014

Ordin 105 din 2014 pentru aprobarea Procedurii privind schimbarea furnizorului de energie electrica de catre clientul final si pentru modificarea anexei la Ordinul nr. 35/2010 privind stabilirea unor reguli referitoare la piata de echilibrare a energiei electrice

Ordin 116 din 2013 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea modului de colectare a contributiei pentru cogenerarea de inalta eficienta si de plata a bonusului pentru energia electrica produsa in cogen de inalta eficienta

Ordin 117 din 2013 privind aprobarea Metodologiei de determinare si monitorizare a contributiei pentru cogenerarea de inalta eficienta

Ordin 59 din 2013 pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la retelele electrice de interes public

Ordin 35 din 2013 privind aprobarea procedurilor privind solutionarea/medierea neintelegerilor aparute la incheierea contractelor in domeniul energiei

Ordin 69 din 2009 pentru aprobarea Regulamentului de etichetare a energiei electrice

Ordin 128 din 2008 – Codul Tehnic al Rețelelor Electrice de Distribuție Revizia I

Ordinul 75 din 2015 privind aprobarea documentului procedura privind corectia datelor de masurare in raport cu punctul de delimitare

Ordin 121 din 2015 privind aprobarea Procedurii privind determinarea consumului de energie electrica in caz de inregistrare eronata si in sistem pausal si pentru modificarea art. 80 din Regulamentul de furnizare la clientii finali, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 64/2014

Ordin 103 din 2015 privind aprobarea Codului de masurare a energiei electrice

Ordin 118 din 2015 pentru aprobarea Standardului de performanta pentru activitatea de furnizare a energiei electrice

Ordin 59 din 2013 pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la retelele electrice de interes public
Tarife reglementate

Ordin 10 din 2021 tarife Transelectrica

Ordin 9 din 2021 cote certificate verzi

Ordin 131 din 2020 Contribuția pentru congenerare valabilă de la 01.07.2020

Ordin 142 din 2020 Tarife serviciu de sistem valabile de la 01.07.2020

ORDIN 2 din 2020 tarife Distribuţie Energie Oltenia

ORDIN 3 din 2020 tarife Delgaz Grid

ORDIN 4 din 2020 tarife E-Distribuţie Banat

ORDIN 5 din 2020 tarife E-Distribuţie Dobrogea

ORDIN 6 din 2020 tarife E-Distribuţie Muntenia

ORDIN 7 din 2020 tarife Muntenia Nord

ORDIN 8 din 2020 tarife Transilvania Nord

ORDIN 9 din 2020 tarife Transilvania Sud

ORDIN 10 din 2020 privind tarife de transport, extragere, serviciul de sistem şi preţul reglementat

ORDIN 218 din 2019 privind tarife de transport, extragere, serviciul de sistem şi preţul reglementat

ORDIN 222 din 2019 tarife Distribuţie Energie Oltenia

ORDIN 223 din 2019 tarife Delgaz Grid

ORDIN 224 din 2019 tarife E-Distribuţie Banat

ORDIN 225 din 2019 tarife E-Distribuţie Dobrogea

ORDIN 226 din 2019 tarife E-Distribuţie Muntenia

ORDIN 227 din 2019 tarife Muntenia Nord

ORDIN 228 din 2019 tarife Transilvania Nord

ORDIN 229 din 2019 tarife Transilvania Sud

ORDIN 238 din 2019 cota obligatorie Certificate Verzi în 2020

ORDIN 108 din 2018 privind tarifele de transport, de extragere, a tarifului pentru serviciul de sistem si a pretului reglementat pentru energia reactiva

ORDIN 110 din 2017 privind stabilirea cotei obligatorii estimate de achiziție de certificate verzi aferentă anului 2018

ORDIN 111 din 2017 privind aprobarea tarifelor E-Distributie Dobrogea

ORDIN 112 din 2017 privind aprobarea tarifelor E-Distributie Muntenia

ORDIN 113 din 2017 privind aprobarea tarifelor E-Distributie Banat

ORDIN 114 din 2017 privind aprobarea tarifelor Transilvania Sud

ORDIN 114 din 2018 privind aprobarea contributiei pentru cogenerare

ORDIN 115 din 2017 privind aprobarea tarifelor Transilvania Nord

ORDIN 116 din 2017 privind aprobarea tarifelor Muntenia Nord

ORDIN 117 din 2017 privind aprobarea tarifelor Distributie Energie Oltenia

ORDIN 118 din 2017 privind aprobarea tarifelor Delgaz Grid

ORDIN 122 din 2017 privind tarifele de transport, de extragere, a tarifului pentru serviciul de sistem si a pretului reglementat pentru energia reactiva

ORDIN 123 din 2017 privind aprobarea contributiei pentru cogenerare