Download - Furnizor energie electrica

Date companie

Cod Fiscal

Licenţa furnizare energie electrică

Decizie acordare licenţă

Certificate ISO

 

Informații clienți finali Ordin ANRE 96/2015 art. 6

Drepturi și obligații clienți finali

Drepturi și obligații clienți finali

Prețuri și tipuri de tarife

Prețuri și tipuri de tarife

Notificare modificare tarife de la 01.01.2022

Măsurare, facturare, conținutul facturii și modalități de plată

Măsurare, facturare, conținutul facturii și modalități de plată

Ghid explicativ pentru factura de Energie Electrică

Contract de furnizare clauze generale

Contract furnizare energie electrică clienți casnici

Contract furnizare energie electrică clienți non-casnici

Condiții de contractare generale

Condiții furnizare energie electrică clienți casnici

Condiții furnizare energie electrică clienți non-casnici

Procedura soluționare plângeri

Formular de înregistrare a plângerii și anexe

Procedura soluționare plângeri Energie Electrică și Gaze Naturale

Procedura schimbare furnizor

Procedura privind schimbarea furnizorului - Ordin ANRE nr. 234-2019

Model notificare schimbare furnizor Energie Electrică și Gaze Naturale

Model notificare denunțare unilaterală contract furnizare Energie Electrică și Gaze Naturale

Etape schimbare furnizor Energie Electrică și Gaze Naturale

Procedura soluționare neînțelegeri precontractuale

Procedura soluționare neînțelegeri precontractuale Energie Electrică și Gaze Naturale

Procedura soluționare dispute contractuale

Procedura soluționare dispute contractuale Energie Electrică și Gaze Naturale

Informații privind eficiența energetică

Informații privind eficiența energetică Energie Electrică și Gaze Naturale

 

Informaţii pentru clienţi

Formulare OUG 118/2021

Cererile privind aplicarea măsurilor prevăzute de OUG nr. 118/2021 și declarațiile pe proprie răspundere aferente acestora se transmit furnizorului având semnătură electronică bazată pe certificat calificat la adresa de email [email protected] sau în format fizic la adresa Str. Ion Maiorescu nr. 34, Sector 2, București. Clarificările și răspunsurile transmise de furnizor se vor transmite clientului final prin utilizarea aceluiași mijloc de comunicare ca cel folosit de clientul final la transmiterea cererii.

29.11.2021

Cerere/Declarație (Anexa 1.8)

Declarație ajutor de minimis (Anexa 1.9)

15.02.2022

Cerere/Declarație (Anexa 1.10)

Declarație ajutor de minimis (Anexa 1.11)

Drepturile clienţilor finali şi legislaţia aplicabilă

Procedura de contractare a furnizării

Formular de retragere din contract

Informaţii puse la dispoziţia clienţilor finali conform Ordinului ANRE 16/2015

Modalităţi de măsurare, facturare şi plată conform Ordinului ANRE 96/2015

Condiţii generale de contractare şi Clauze contractuale energie electrică

Contract furnizare energie electrică clienți noncasnici 2020

Anexa facturii de energie electrică

Dreptul la informare al clientului final de energie electrică

Procedura schimbare furnizor energie electrică

Măsuri pentru eficienţa energetică şi siguranţa personală

Procedură privind accesul clienţilor finali la reţelele electrice

Procedură privind acordarea despăgubirilor clienţilor casnici pentru receptoarele electrocasnice deteriorate ca efect al unor supratensiuni accidentale produse din culpa operatorului de reţea

Procedură privind constituirea, administrarea și restituirea garanțiilor la consumatorii casnici

Procedură de facturare a Certificatelor Verzi

Procedură privind restituire / compensarea sumelor plătite în plus de clienți rezultate din regularizările consumului

 

Soluţionare plângeri

Formular de înregistrare a unei plângeri

Procedura internă de soluţionare a plângerilor

Raport ANRE AN_2015 privind obligatia furnizorilor de energie electrica de solutionare a plangerilor clientilor finali intocmit conform Ordinului ANRE nr. 16/2015

Raport ANRE sem I_2015 privind obligatia furnizorilor de energie electrica de solutionare a plangerilor clientilor finali intocmit conform Ordinului ANRE nr. 16/2015

Raport ANRE sem II_2015 privind obligatia furnizorilor de energie electrica de solutionare a plangerilor clientilor finali intocmit conform Ordinului ANRE nr. 16/2015

Raport ANRE sem I_2016 privind obligatia furnizorilor de energie electrica de solutionare a plangerilor clientilor finali intocmit conform Ordinului ANRE nr. 16/2015

Raport privind activitatea de soluţionare a plângerilor primite de la clienţi - Energie Electrica, Sem II 2016

Raport privind activitatea de soluţionare a plângerilor primite de la clienţi - Energie Electrica, Sem I 2017

Raport privind activitatea de soluţionare a plângerilor primite de la clienţi - Energie Electrica, Sem II 2017

Raport privind activitatea de soluţionare a plângerilor primite de la clienţi - Energie Electrica, Sem I 2018

Raport privind activitatea de soluţionare a plângerilor primite de la clienţi - Energie Electrica, S2 2018

Raport privind activitatea de soluţionare a plângerilor primite de la clienţi - Energie Electrica, S1 2019

Raport privind activitatea de soluţionare a plângerilor primite de la clienţi - Energie Electrica, S2 2019

Raport privind activitatea de soluţionare a plângerilor primite de la clienţi - Energie Electrica, 2019

Raport privind activitatea de soluţionare a plângerilor primite de la clienţi - Energie Electrica, S1 2020

Raport privind activitatea de soluţionare a plângerilor primite de la clienţi - Energie Electrica, S2 2020

Raport privind activitatea de soluţionare a plângerilor primite de la clienţi - Energie Electrica, 2020

Raport privind activitatea de soluţionare a plângerilor primite de la clienţi - Energie Electrica, S1 2021

Raport privind activitatea de soluţionare a plângerilor primite de la clienţi - Energie Electrica, S2 2021

Raport privind activitatea de soluţionare a plângerilor primite de la clienţi - Energie Electrica, 2021

Raport privind activitatea de soluţionare a plângerilor primite de la clienţi - Energie Electrica, S1 2022

 

Oferte tip

Oferta tip furnizare energie electrică: pentru consumatori noncasnici

Oferta tip furnizare energie electrică: pentru consumatori casnici şi noncasnici mici

 

Indicatori de performanţă

Standardul de performanţă pentru serviciul de furnizare a energiei electrice 2010

Standardul de performanţă pentru serviciul de furnizare a energiei electrice 2011

Standardul de performanţă pentru serviciul de furnizare a energiei electrice 2012

Standardul de performanţă pentru serviciul de furnizare a energiei electrice 2013

Standardul de performanţă pentru serviciul de furnizare a energiei electrice 2014

Standardul de performanţă pentru serviciul de furnizare a energiei electrice 2015

Standardul de performanţă pentru serviciul de furnizare a energiei electrice 2016

Standardul de performanţă pentru serviciul de furnizare a energiei electrice 2017

Standardul de performanţă pentru serviciul de furnizare a energiei electrice T1 2018

Standardul de performanţă pentru serviciul de furnizare a energiei electrice T2 2018

Standardul de performanţă pentru serviciul de furnizare a energiei electrice T3 2018

Standardul de performanţă pentru serviciul de furnizare a energiei electrice T4 2018 (Anual)

Standardul de performanţă pentru serviciul de furnizare a energiei electrice T1 2019

Standardul de performanţă pentru serviciul de furnizare a energiei electrice T2 2019

Standardul de performanţă pentru serviciul de furnizare a energiei electrice T3 2019

Standardul de performanţă pentru serviciul de furnizare a energiei electrice T4 2019

Standardul de performanţă pentru serviciul de furnizare a energiei electrice 2019

Standardul de performanţă pentru serviciul de furnizare a energiei electrice T1 2020

Standardul de performanţă pentru serviciul de furnizare a energiei electrice T2 2020

Standardul de performanţă pentru serviciul de furnizare a energiei electrice T3 2020

Standardul de performanţă pentru serviciul de furnizare a energiei electrice T4 2020

Standardul de performanţă pentru serviciul de furnizare a energiei electrice 2020

Standardul de performanţă pentru serviciul de furnizare a energiei electrice T1 2021

Standardul de performanţă pentru serviciul de furnizare a energiei electrice T2 2021

Standardul de performanţă pentru serviciul de furnizare a energiei electrice T3 2021

Standardul de performanţă pentru serviciul de furnizare a energiei electrice T4 2021

Standardul de performanţă pentru serviciul de furnizare a energiei electrice 2021

Standardul de performanţă pentru serviciul de furnizare a energiei electrice T1 2022

Standardul de performanţă pentru serviciul de furnizare a energiei electrice T2 2022

Standardul de performanţă pentru serviciul de furnizare a energiei electrice T3 2022

 

Eticheta energetică

Eticheta Energie Electrică 2021

Eticheta Energie Electrică 2020

Eticheta Energie Electrică 2019

Eticheta Energie Electrică 2018

Eticheta Energie Electrică 2017

Eticheta Energie Electrică 2016

Eticheta Energie Electrică 2015

Eticheta Energie Electrică 2014

Eticheta Energie Electrică 2013

Eticheta Energie Electrică 2012

Eticheta Energie Electrică 2011

Eticheta Energie Electrică 2010

Eticheta Energie Electrică 2009

 

Legislaţie

Standard distribuție ENERGIE ELECTRICĂ

Standard furnizare ENERGIE ELECTRICĂ

Legea nr. 121 din 2014

Legea nr. 123 din 2012

Legea nr. 220 din 2008

Ordin ANRE nr. 6 din 2017

Ordin ANRE nr. 10 din 2021

Ordin ANRE nr. 16 din 2015

Ordin ANRE nr. 46 din 2021

Ordin ANRE nr. 50 din 2021

Ordin ANRE nr. 61 din 2013

Ordin ANRE nr. 83 din 2021

Ordin ANRE nr. 128 din 2020

Ordin ANRE nr. 177 din 2015

Ordin ANRE nr. 187 din 2018

Ordin ANRE nr. 214 din 2020

Ordin ANRE nr. 215 din 2020

Ordin ANRE nr. 216 din 2020

Ordin ANRE nr. 217 din 2020

Ordin ANRE nr. 218 din 2020

Ordin ANRE nr. 219 din 2020

Ordin ANRE nr. 220 din 2020

Ordin ANRE nr. 221 din 2020

Ordin ANRE nr. 222 din 2020

Ordin ANRE nr. 234 din 2019

Ordin ANRE nr. 235 din 2019

Ordin ANRE nr. 237 din 2020

Ordin ANRE nr. 239 din 2020

[ACTUALIZAT] Ordin MFP din 2019 si Legea 227 din 2015 privind regimul accizelor

Tarife reglementate

Ordin 27 din 2022

Ordin 28 din 2022

Ordin 29 din 2022

Ordin 30 din 2022

Ordin 31 din 2022

Ordin 32 din 2022

Ordin 33 din 2022

Ordin 14 din 2022

Ordin 131 din 2021

Ordin 124 din 2021

Ordin 123 din 2021

Ordin 122 din 2021

Ordin 121 din 2021

Ordin 120 din 2021

Ordin 119 din 2021

Ordin 118 din 2021

Ordin 111 din 2021 tarif Cogenerare

Ordin 10 din 2021 tarife Transelectrica

Ordin 9 din 2021 cote certificate verzi

Ordin 131 din 2020 Contribuția pentru congenerare valabilă de la 01.07.2020

Ordin 142 din 2020 Tarife serviciu de sistem valabile de la 01.07.2020

ORDIN 2 din 2020 tarife Distribuţie Energie Oltenia

ORDIN 3 din 2020 tarife Delgaz Grid

ORDIN 4 din 2020 tarife E-Distribuţie Banat

ORDIN 5 din 2020 tarife E-Distribuţie Dobrogea

ORDIN 6 din 2020 tarife E-Distribuţie Muntenia

ORDIN 7 din 2020 tarife Muntenia Nord

ORDIN 8 din 2020 tarife Transilvania Nord

ORDIN 9 din 2020 tarife Transilvania Sud

ORDIN 10 din 2020 privind tarife de transport, extragere, serviciul de sistem şi preţul reglementat

ORDIN 218 din 2019 privind tarife de transport, extragere, serviciul de sistem şi preţul reglementat

ORDIN 222 din 2019 tarife Distribuţie Energie Oltenia

ORDIN 223 din 2019 tarife Delgaz Grid

ORDIN 224 din 2019 tarife E-Distribuţie Banat

ORDIN 225 din 2019 tarife E-Distribuţie Dobrogea

ORDIN 226 din 2019 tarife E-Distribuţie Muntenia

ORDIN 227 din 2019 tarife Muntenia Nord

ORDIN 228 din 2019 tarife Transilvania Nord

ORDIN 229 din 2019 tarife Transilvania Sud

ORDIN 238 din 2019 cota obligatorie Certificate Verzi în 2020

ORDIN 108 din 2018 privind tarifele de transport, de extragere, a tarifului pentru serviciul de sistem si a pretului reglementat pentru energia reactiva

ORDIN 110 din 2017 privind stabilirea cotei obligatorii estimate de achiziție de certificate verzi aferentă anului 2018

ORDIN 111 din 2017 privind aprobarea tarifelor E-Distributie Dobrogea

ORDIN 112 din 2017 privind aprobarea tarifelor E-Distributie Muntenia

ORDIN 113 din 2017 privind aprobarea tarifelor E-Distributie Banat

ORDIN 114 din 2017 privind aprobarea tarifelor Transilvania Sud

ORDIN 114 din 2018 privind aprobarea contributiei pentru cogenerare

ORDIN 115 din 2017 privind aprobarea tarifelor Transilvania Nord

ORDIN 116 din 2017 privind aprobarea tarifelor Muntenia Nord

ORDIN 117 din 2017 privind aprobarea tarifelor Distributie Energie Oltenia

ORDIN 118 din 2017 privind aprobarea tarifelor Delgaz Grid

ORDIN 122 din 2017 privind tarifele de transport, de extragere, a tarifului pentru serviciul de sistem si a pretului reglementat pentru energia reactiva

ORDIN 123 din 2017 privind aprobarea contributiei pentru cogenerare